Velmi dobře vycvičený pes otravuje opalující se děvčata.